FANDOM


Ratibořské anály je název pro historiografické dílo zabývající se dějinami města Ratiboře a potažmo Horního Slezska. Anály vnikly v druhé polovině 15. století v Ratiboři a zaznamenávají léta 13481490 (vyskytuje se zde i ojedinělý záznam z roku 1519). Edičně vyšly v roce 1860, vydal je tvorkovský farář Augustin Weltzel.

Edice Editovat

  • WELTZEL, Augustin. Ratiborer Chronik. Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, čís. 4, s. 114-126.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki