FANDOM


Filip Švábský byl římsko-německý král v letech 11981208 a švábský vévoda. Pocházel z dynastie Štaufů, byl synem císaře Fridricha I. Barbarossy. Jeho dcerami byly Beatrix, manželka císaře Oty IV., a Kunhuta, manželka českého krále Václava I.


Předchůdce:
?
Vévoda švábský
???
Nástupce:
?