FANDOM


Altranstädtský mír je mírová dohoda ze dne 24. září 1706 uzavřená mezi saským kurfiřtem a polským králem Augustem II. Silným a švédským králem Karlem XII. v saském Altranstädtu, dočasně tak ukončujíc působení Saského kurfiřtství v třetí severní válce. August II. se vzdal polského trůnu ve prospěch švédského proponenta Stanislava Leszczyńského, zrušil své spojenectví s Ruskem a přidal se na stranu Švédska a Polska. Švédská armáda pak směla přezimovat na saském území.

Zdroje Editovat

  • SKŘIVAN, Aleš. Lexikon světových dějin 1492–1914. Praha : Aleš Skřivan ml., 2002. 446 s. ISBN 80-86493-06-7.