FANDOM


Altranstädtská konvence byla dohoda uzevřená dne 1. září 1707 mezi císařem Svaté říše římské Josefem I. a švédským králem Karlem XII. v saském Altranstädtu. Josef I. se zavázal dodržet svobodu aušpurskému vyznání ve Slezsku, které bylo zaručeno Vestfálským mírem. Protestanté tak získali zpět kostely a školy v Minstrberském, Olešnickém, Volovském, Lehnickém a Břežském knížectví. Švédsko, jehož některá území ležela v Říši, nemuselo také vypravit kontigent, který říšská knížata musela svému císaři sestavit v případě války.

Zdroje Editovat

  • SKŘIVAN, Aleš. Lexikon světových dějin 1492–1914. Praha : Aleš Skřivan ml., 2002. 446 s. ISBN 80-86493-06-7.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki