FANDOM


Acta Sanctorum (česky Činy svatých) je edice zaměřená na vydávání životopisů svatých.

Historie Editovat

S vydáváním této edice začal jezuita Jean Bolland v roce 1643. Od roku 1773, kdy byl zrušen jezuitský řád, vydávali Acta Sanctorum mniši z premonstrátského kláštera Tongerloo v Rakouském Nizozemí. Práce byly opět přerušeny po roce 1796, kdy byla tato oblast připojena k Francii a sbírka byla rozptýlena. Opětovné vydávání začalo roku 1837 v Bruselu.

Zdroje Editovat

  • SKŘIVAN, Aleš. Lexikon světových dějin 1492–1914. Praha : Aleš Skřivan ml., 2002. 446 s. ISBN 80-86493-06-7.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki