FANDOM


Šnellerův dvůr byl dvůr ležící na jih od města Opavy na jejím Hradeckém předměstí.

Historie Editovat

První zmínka o dvoru pochází z roku 1427 v listině opavského knížete Přemysla I., kdy patřila opavskému měšťanovi Mathisovi Lendhartovi. Roku 1522 připadl jako odúmrť českému králi a opavskému knížeti Ludvíkovi Jagellonskému. Ten jej ještě téhož roku daroval opavskému hejtmanu knížeti Kazimíru II. Těšínskému. Poté byl knížetem prodán Baltazaru Vlčkovi z Dobré Zemice.[1]

Reference Editovat

  1. POHANKA, Viktor. Proměny zeměpanské domény v prostoru středověkého Ratibořského předměstí Opavy. Slezský sborník, 2001, roč. 109, čís. 1-2, s. 10. ISSN 0037-6833.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

V síti Wikia

Náhodná Wiki